Site Name Nedo


Description for image 2Description for image 1Description for image 3Description for image 4Description for image 6Description for image 5

O nama

 

UDRUŽENJE GRAĐANA  AERO KLUB "TUZLA"

 

Aero klub Tuzla osnovan je 1947. godine. Veliki broj aktivnih sportista se u Klubu bavio „trećom dimenzijom“. U članstvu Kluba je zabilježeno oko 1000 padobranaca, 200 jedriličara, 70 pilota aviona, veliki broj modelara i simpatizera Kluba. Veoma bitan dio Kluba su uvijek bili upravo simpatizeri, koji su i danas dobro došli gosti na Sportskom aerodromu Aero kluba Tuzla.

Kroz druženja na aerodromu i u prostorijama Aero kluba u Tuzli, veliki broj mladih ljudi je stekao prva znanja o tehnici, o konstrukcijama, karakteristikama atmosfere, meteorologiji i mnogim drugim korisnim temama.                                                               

Aero klub Tuzla je registrovan kao Udruženje građana, ne profitna organizacija, sa sjedištem u Tuzli. Prema Statutu Aero kluba, najviši organ uprave je Skupština Aero kluba. Skupština Aero kluba bira Upravni odbor, na mandat od četiri godine, čiji su članovi zaduženi za određivanje ciljeva i obezbjeđivanje uslova za postizanje tih ciljeva. Kompletan upravni odbor sve poslove obavlja bez novčane naknade i zajedno sa ostalim članovima Aero kluba nalaze zadovoljstvo u učešću u radu Aero kluba, a motiv za ovaj način rada je postizanju sportskih rezultata i doprinos u povećanju nivoa znanja i vještina članova naše zajednice.

 Najviše članova Aero kluba je sa područja Tuzlanskog kantona, ali ima i nekoliko starijih članova Aero kluba koji žive daleko od Bosne i Hercegovine, ali se redovno javljaju. Oni su za sva vremena naša "klupska raja", a mi naglašavamo da je to istina, svi su naši članovi.

Na našem aerodromu često lete i članovi Aero kluba Sarajevo, zato što u Sarajevu nemaju sportski aerodrom, a dragi gosti su i članovi drugih klubova iz BiH i okruženja. 

Početkom 90-tih godina je došlo do potpune devastacije objekata, aerodroma, letačkih sredstava i opreme koje je Klub koristio u svom radu. Ogroman problem je gubitak letačkih licenci, zbog čega veliki broj naših članova više nije mogao biti aktivan član, izgubljena licenca za školovanje i niz drugih administrativnih i finansijkih problema.

Svjesni stanja u kojem se nalazimo i svih prisutnih problema, napravili smo detaljne planove ponovnog vraćanja starog sjaja našem Klubu. U nekoliko zadnjih godina, najvećim dijelom radnim akcijama članova Kluba, na infrastrukturi aerodroma je urađeno sljedeće:

 1. Obnovljena je ograda prema saobraćajnoj komunikaciji,
 2. Sagrađeni pristupni putevi u zoni aerodroma,
 3. Sanirana travnata pista za polijetanje i slijetanje,
 4. Sagrađeni betonski ograničitelji koji označavaju poletno sletnu stazu,
 5. Zamijenjen krov na hangaru,
 6. Ponovo sagrađen objekat aerodromske zgrade, odnosno škole letenja.

 

 

onama

 

Sva letačka sredstva su 2010/11 godine bila u zadnjoj sezoni pred istek svih letačkih resursa ili su po drugim osnovama bila prizemljena. U letačku sezonu 2013 godine će biti na raspolaganju i dvije potpuno obnovljene letilice:

 1. Školska jedrilica Blanik L-13, potpuno obnovljena i dovedena na nivo nove jedrilice.
 2. Avion za šlep jedrilica i druge djelatnosti za koje je Klub registrovan, po stanju motora, elise, trupa instrumenata i.t.d.,doveden u nivo novog aviona.

U organizacionom dijelu:

 1. Napisane su sve potrebne procedure za rad Kluba, Priručnik  za korištenje aerodroma, protiv požarna zaštita na aerodromu i ispunjene sve druge obaveze koje je propisala Direkcija za civilnu avijaciju BiH (skraćeno BHDCA).
 2. Ponovo su ispunjeni svi uslovi za rad Škole letenja AK Tuzla, što će omogućiti da u 2013-oj godini i narednih godina obučimo nove pilote jedrilice.

 Planovi za bližu i malo dalju budućnost:

 1. Školovanje novih članova, povećanje konkurencije među takmičarima.
 2. Učešće na svim dostupnim takmičenjima.
 3. Dovođenje u letno stanje tehnički ne ispravnih letačkih sredstava, dvije jedrilice i 4 aviona.
 4. Nabavka dvije takmičarske jedrilice i jedne motorne jedrilice.
 5. Permanentno djelovanje na poboljšavanju uslova za rad, dovršetak aerodromske zgrade, tehničke radionice, praćenje trendova u ovom sportu i djelovanje u skladu sa tim.