Site Name Nedo


Description for image 5Description for image 6Description for image 4Description for image 3Description for image 2Description for image 1

KONKURS - ŠKOLA LETENJA

Slike za Galerije: 

Aero klub Tuzla jedan je od klubova sa najdužom tradicijom školovanja sportskih pilota u Bosni i Hercegovini. Škola letenja je registrovana u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, Odobrenje za rad Škole br.BA/ATO(SPL).004. Sve prema usvojenom Operativnom priručniku za rad Škole i važećim propisima koji regulišu ovu oblast - link:

http://www.bhdca.gov.ba/website/dokumenti/Vazduhoplovno_letacko_osoblje_i_medicina/FCL_jedrilice_bos.pdf

Uslovi za prijem kandidata:

  • Upis u Aero klub Tuzla;
  • Minimalno 16 godina života (za maloljetnike uz pismenu saglasnost roditelja)
  • Zdravstvena sposobnost utvrđena od ovlaštenog ljekara za pregled vazduhoplovnog osoblja;

Školovanje pilota jedrilice provodi se u dva dijela i to teorijski dio školovanja i praktični dio školovanja (letačka obuka)

Teorijski dio školovanja će biti organizovan u periodu od 15.02.2016. godine do 07.05.2016. godine, u Domu Mladih u Tuzli. Nastava će se održavati ponedjeljkom i petkom u Tuzli, u večernjim terminima i u dane vikenda na aerodromu Aero kluba Tuzla. Ukupan fond časova predviđen za teorijsku nastavu je 108 časova, nakon čega će se organizovat ispit iz teorijskog dijela.
Teorijska obuka obuhvata sljedeće nastavne predmete:


001
NAPOMENA:
Svaki kandidat će prije početka teorikske obuke dobiti nastavni materijal, skripte i sl. Troškovi pristupanja teorijskoj obuci, po kandidatu, iznosi 50,00 KM


Praktično školovanje (letačka obuka) će se sprovesti u dogovoru sa odabranim kandidatima, koji polože teorijske ispite i koji budu imali odgovarajuće ljekarsko uvjerenje. Termin za obavljanje osnovne letačke obuke je od 04.06.2016. do 12.06.2016. godine, na sportskom letilištu Jegin Lug, 12,5 km istočno od Tuzle, u mjestu Donji Rainci.

Letačka obuka se izvodi na školskoj jedrilici, dvosjed, metalne konstrukcije, tip Blanik L-13, na kojoj je tokom 2012 godine izvršen generalni remont i obavezna modifikacija od strane ovlaštenog avio servisa.

Struktura praktičnog osposobljavanja - Letačke obuke: 001
DPJ * . Dozvola pilota jedrilice


Praktičnu obuku izvode: 
Instruktori letenja Mirza Sinanović,dipl.ing.mas. i Meho Emkić,dipl.ing.mas.

Poslije završene obuke školovanje se nastavlja individualno, prema željama i mogućnostima pilota-početnika. Uči se jedrenje sa nastavnikom, nakon čega pilot-početnik samostalno skuplja sate letenja na Blaniku, te nakon određenog broja sati prelazi na jednosjednu trenažnu jedrilicu K-8B.

Nakon što skupi dovoljan broj sati (minimalno 25 sati letenja), pilot-početnik može pristupiti polaganju ispita za Dozvolu pilota jedrilice (Glider Pilot Licence), koju izdaje Ministarstvo za saobraćaj i veze BiH, odnosno Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH.
Troškovi praktičnog dijela obuke zavise od broja prijavljenih kandidata i nabavne cijene avio.goriva i orjentirno iznosi 3.500 KM. Navedena cijena obuhvata ukupne troškove osnovne obuke (44 leta) i troškove leta sa nastavnikom u fazi usavršavanja i nadogradnje osnovne obuke (65 letova).

 Zainteresovani kandidati prijavljivanje mogu izvršiti do 15.02.2016. godine na sljedeći način:

  • kontakt telefon: 061/164-020 Nedim Biščević
  • kontakt telefon: 061/895-292 Meho Emkić

DOBRO DOŠLI - AERO KLUB TUZLA