Site Name Nedo


Description for image 5Description for image 6Description for image 4Description for image 3Description for image 2Description for image 1

Škola Letenja

Na ovom mjestu želimo opisati aktivnosti u školi letenja i razvoj pilota nakon prvog samostalnog leta, svima koji nisu imali priliku bliže upoznati ovaj sport. Cijena obuke za dozvolu pilota aviona je malo bogatstvo. Malo je onih koji mogu sebi priuštiti ovako nešto. U Aero klubu Tuzla smo odlučili na prvo mjesto staviti vazduhoplovno jedriličarstvo. To je veoma siguran način letenja, ekološki sport, za letenje koristi zračna strujanja,  a troškovi bavljenja ovim sportom su ne uporedivo niži od letenja avionima.

Ako i danas postoje snovi, a postoje, sigurno određeni broj mladih osoba, a i onih malo starijih, sanja o letenju. To nije ne ostvariv san. Potrebno je da dođete u Aero klub Tuzla i da započnete sa aktivnostima kroz koje će se vaš san ostvariti.

Naša je preporuka da prvo počnete posjećivati prostorije Aero kluba i da počnete učestvovati u razgovorima sa starijim članovima Najavite svoj dolazak na  ak.tuzla@gmail.com i brzo ćemo vas pozvati da dođete na razgovor. Ako ste maloljetni preporučujemo da odmah dođete u pratnji roditelja. Na slici ispod je pozicija naših prostorija u Tuzli.

 

lokacija

U prvim razgovorima ćete vidjeti kako Klub „diše“, upoznati starije članove, čuti o čemu razgovaraju i šta planiraju, jesu li to teme o kojima želite i vi razgovarati, kolko vam je sve to interesantno i potražiti odgovor na sva druga pitanja koja imate. Veoma važne su i aktivnosti na Sportskom aerodromu. Na aerodromu se družimo, bavimo se različitim sportovima i letimo. Na aerodromu takođe kosimo travu, održavamo i peremo letilice, uređujemo prostor za boravak, radnim akcijama činimo boravak na aerodromu prijatnijim. Želite li i vi učestvovati u svim nabrojanim aktivnostima?

 

skola1

 

Nakon nekog vremena, možemo reći da smo se upoznali i možemo krenuti sa konkretnim aktivnostima. Prije početka bilo kakvih nastavnih aktivnosti potrebno je obaviti ljekarski pregled. Ovaj pregled nije ništa posebno. Prema uputama se obave specijalistički pregledi, a na kraju zadnju riječ daje Doktor, Specijalista za Vazduhoplovnu medicinu. Ako je vaše opšte zdravlje dobro, sigurno će te dobiti zadovoljavajuće ljekarsko uvjerenje. Upute i adresu za dobijanje ljekarskog uvjerenja će vam dati vaš nastavnik letenja.

Nakon prolaska ljekarskog pregleda počinje se sa organizovanom teorijskom nastavom. Teorijska nastava se obavlja u učionici Aero kluba u ulici Kazan Mahala br.9 u Tuzli, prema terminima koji budu dogovoreni. Najčešće se nastava izvodi radnim danom u večernjim satima, 2-3 puta sedmično. Predmeti koji se izučavaju i na kraju polažu u školi su:

  • Meteorologija (Meteorology)
  • Ljudske sposobnosti i ograničenja (Human performance)
  • Komunikacija (Communications)
  • Vazduhoplovni propisi (Air law)
  • Aerodinamika i mehanika leta (Principle of flight)
  • Operativni postupci pri letenju jedrilicom (Operational procedures)
  • Planiranje leta jedrilicom i performanse   (Flight performance, planning and loading)
  • Opšte poznavanje jedrilice (Aircraft general knowledge)
  • Navigacija pri letenju jedrilicom (Navigation)

Vidimo na spisku devet predmeta. Ali nema razloga za brigu. Nastava se obavlja u grupama od pet do maksimalno deset polaznika. Svaka se tema detaljno obradi i ništa se ne ostavlja ne jasno. Tek kad smo sigurni da su svi polaznici razumjeli lekciju, onda idemo dalje.

Nakon završetka teorijske nastave, prema planu i programu Škole, rade se testovi, provjera teorijskog znanja, a kad se testovi polože kreće se sa letačkom obukom. Već prvi dan student sjeda za komande jedrilice i polijeće, zakačen posebnim konapcom za avion koji ga šlepa.

 

skola2

 

Da se student ne osjeti usamljen, odmah iza njega sjedi nastavnik, koji takođe ima komande i koji studentu  pomaže usvajanje letačkih vještina.

 

skola3

 

Nakon desetak dana, drugi, neovisni nastavnik, provjerava nivo usvojene letačke vještine. Nastavnici u dogovoru sa studentom, donose odluku o prvom samostalnom letu. Samostalni let se obavlja u ranim jutarnjim satima ili pred veče, kad je atmosfera mirna i kad ne postoji bilo šta da uzrokuje neke poteškoće koje bi mogle uticati na bezbijednost. Tokom cijelog leta, student za pilotskim komandama i nastavnik koji je na zemlji, kao i pilot u avionu koji šlepa, povezani su radio vezom. Iskusno oko nastavnika sa zemlje prati let i radio vezom daje potrebne upute, što studentu daje sigurnost i osjećaj da je nastavnik zajedno sa njim u kabini.

 

Nakon slijetanja – svi se radujema – POGODITE KO JE NAJSRETNIJI !?

 

skola4

 

Samostalno letenje se obavlja u početku jedrilicom Blanik L-13, prati se napredovanje studenta, a kad se zadovolje svi uslovi, ponovo sa nastavnikom, student počinje sa obukom jedrenja. Nakon nekoliko sati student je već sposoban da počne da leti na prelaznoj jedrilici koja je jednosjed.

 

skola5

 

Na jednosjedu student prikuplja sate letenja i obavlja neke druge zadatke koje mu nastavnik zadaje, a što je uslov za polaganje ispita za dobijanje dozvole pilota jedrilice (SPL). Ispit se polaže pred komisijom Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA).

Nakon dobijanja dozvole SPL, student postaje pilot i dobija pravo da učestvuje na takmičenjima u bilo kojoj zemlji svijeta.

Jedriličari se takmiče u preciznom slijetanju, akrobacijama i drugim disciplinama, a najčešći način takmičenja pilota jedrilice je prelet. Pilot jedrilice koristi strujanja koja se javljaju u atmosferi usljed djelovanja sunca na površinu zemlje. Od površine zemlje se grije vazduh i postaje lakši od okolnog vazduha, usljed čega počinje vertikalno kretanje tog vazduha. Pilot u jedrilici nalazi mjesto gdje je to vertikalno strujanje, koje jedriličari nazivaju termički stub i zajedno sa tim vazduhom se penje na veću visinu. Kad postigne dovoljnu visinu pilot okreće jedrilicu u kurs kojim je ranije planirao da leti i na tom putu ide naprijed, ali i gubi visinu, kao papirni avion koji djeca bacaju rukom. Zatim jedriličar ponovo nalazi termički stub i ponovo dobija na visini. Na taj način piloti prelijeću ogromne razdaljine 300 km, 500 km, 1000 km, a rekord je postignut na Novom Zelandu, 14.12.2009 godine, u jedrilici dvosjedu, gdje su dva pilota za 15 sati preletili 2.501 km. Sve to bez kapi goriva. Koristeći samo energiju koju je zemlja dobila od sunca, zbog čega se atmosfera „uznemirila“, a jedriličari to iskoristili. Detaljnije o jedriličarstvu nađite na http://en.wikipedia.org/wiki/Gliding

 

 

 

Ako imate još neko pitanje, slobodno nas kontaktirajte. (ak.tuzla@gmail.com )