Site Name Nedo


Description for image 5Description for image 6Description for image 4Description for image 3Description for image 2Description for image 1

Gradonačelnik dr.sc. Zijad Lugavić sa najbližim saradnicima gradske uprave Tuzla u radnom obilasku Aero kluba Tuzla

Slike za Galerije: 

Gradonačelnik Grada Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić sa najbližim saradnicima, posjetio je 06. 09. 2023. godine, Aero klub Tuzla na sportskom letjelištu “Jegin Lug” u Donjim Rainicima, s ciljem upoznavanja sa radom i aktivnostima kluba, kao i pružanja podrške za dalji rad i razvoj.

Vodeći ljudi gradske uprave Tuzla su se na licu mjesta upoznali sa načinom funkcionisanja Aero kluba Tuzla, djelovanjem Škole letenja kojom prilikom im je prezentovan informativni brifing o istorijatu, trenutnim aktivnostima i planovima za budući rad Kluba.

Sa bzirom da je Aero klub Tuzla u završnoj fazi letačke obuke za 8 (osam) pilota, cijenjeni gosti su imali priliku prisustvovati izvođenju letačke obuke, demonstrativnih letova, obilasku infrastrukutre na letjelištu i izložbi svih letjelica koje se nalaze na upotrebi.

Članovi gradske uprave Tuzla su pozitivno iznenađeni sa stručnošću ključnog personala kluba, stanjem infrastrukture, flote letjelica i vizijom razvoja kluba koja se ogleda u školovanju mladih pilota, učestvovanju na sportskim takmičenjima, unapređenju infrastrukture, te razvoju opšte tehničke kulture i profesionalizma kod mladih ljudi.

Aero klub Tuzla ponosno istiće da je tokom svojih 76 godina postojanja uvijek imao izravnu podršku od strane Grada Tuzla, te je Upravni odbor Aero kluba gradonačenika grada Tuzla dr. sc. Zijada Lugavića proglasio svojim počasnim članom.