Site Name Nedo


Description for image 5Description for image 6Description for image 4Description for image 3Description for image 2Description for image 1

Aeroklub Tuzla bogatiji za 5 dozvola pilota jedrilice

Slike za Galerije: 

Škola letenja Aero klub Tuzla s ponosom objavljuje da su pet pilota jedrilica 21. 08. 2016. godine pred komisijom Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine u sastavu gospodin Radenko Dubravac FCL – inspektor i Mirko Milaković – ispitivač instruktor letenja sa uspjehom položili praktični ispit u letenju jedrilicom čime su stekli Dozvolu pilota jedrilica sa kojom mogu letjeti u svim zemljama Europe i šire.

Praktični ispit u letu proveden je na sportskom aerodromu Aero kluba Tuzla – Jegin Lug.

Praktični ispit je kruna procesa školovanja koji je otpočeo u februaru 2014. godine. Piloti su nakon teorijske nastave i provedenog ispita iz 9 predmeta, pristupili letačkoj obuci tokom 2015. godine i nastavili sa letenjem u ovoj godini.

Važno je napomenuti da je svaki pilot iz ove grupe ostvario letenje u trajanju od minimalno 25 sati, prelet jedrilicom od 100 km sa instruktorom, kao i da su uspješno položili teorijski ispit za dozvolu koji je bio održan u zgradi Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine u Banja Luci tokom mjeseca marta ove godine.

Aero klub Tuzla upućuje najiskrenije čestitke pilotima sa novim Dozvolama pilota jedrilica:

-    Mirna Delalić;
-    Alen Helač;
-    Riad Salkanović;
-    Ćazim Čamdžić;
-    Mujo Mušić;


Sa Aero klubom Tuzla, nikada nije kasno da ostvarite svoje snove!